Зашто Кејривали сматра дека Законопроектот "Офис прихода" не е пред интерес на граѓаните?

Кејривали сматра дека Законопроектот "Офис прихода" не додава додатна вредност на граѓаните. Тој верува дека проектот е премногу дорог за граѓаните и ќе има малку или нема бенефити за нив. Тоа е причина зошто Кејривали се противи на Законопроектот "Офис прихода". Тој смета дека целта на проектот е да ги направи граѓаните да плаќаат додатни даноци, а не да им помогне во нивниот живот.

Предности и недостатоци на Законопроектот "Офис прихода" по мерки на Кејривали и граѓаните?

Законопроектот "Офис прихода" е план предвиден за подобрување на економската политика и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Карибите. Планот предвидува да се обезбедат понуди и услуги за бедните, да се подобри правото на достап до здравствени услуги и да се подобри квалитетот на образованието на граѓаните. Планот се исто така вклучува и една голема влога во инфраструктура на Карибите, која ќе води до постојано подобрување на животот на граѓаните.

Иако планот има многу предности, тоа се исто така има и некои недостатоци. Последниот предлог за Законопроектот "Офис прихода" има многу високи трошоци за правилно исполнување, кои ќе се платат од даночните обврски на граѓаните. Ова може да предизвика да граѓаните бидат потпристрасни на проектот и да почнат да го отфрлат како недостаточно прифатливо решение. Поради овие причини, Кејривали не сака да процесира законопроектот, бидејќи не смета дека тоа е прифатливо решение за граѓаните.

Зашто Кејривали постои против Законопроектот "Офис прихода" и какви су последиците за граѓаните?

Кејривали се против Законопроектот "Офис прихода" бидејќи тој би дозволил на државата да поттикне судски постапки за да се принуди граѓаните да платат поресто данок или да платат пари во облигации. Државата би го искористила ова право да задолжи граѓаните и да ги принуди да платат данок дури и на лица кои не се во можност да платат. Ова законопроект би бил често користен алатка за принудување на граѓаните да го платат поресто данокот.

Од друга страна, Кејривали верува дека државата не би требало да има право да принудува луѓе да платат поресто данок. Тој верува дека граѓаните треба да имаат слобода да изберат дали ќе платат поресто данок или не. Тој верува дека важи истото за сите државни даноци и даноци на локалната администрација.

Последицата на ова гледиште на Кејривали е дека граѓаните мора да се сознаваат за нивните права и обврски и да се подготват да ги почувствуваат наследствата од овој законопроект. Тоа им овозможува да имаат повеќе контрола над нивните приходи и да ги искористат правилно за да остварат своите цели.